Har du spørgsmål? Ring idag på

En skelbrønd er en vigtig komponent i dit kloaksystem, der gør det nemt at rense og inspicere kloakken. Denne mindre brønd installeres på din spildevandsledning og som grundejer er du ansvarlig for vedligeholdelsen af skelbrønden.

Hvis du ikke allerede har en skelbrønd, kan du muligvis få tilskud gennem dit vandselskab for at dække nogle af omkostningerne. Dette kan være en fordel, hvis du ønsker at holde dine udgifter nede.

Hvad er en skelbrønd?

En skelbrønd er en inspektionsbrønd, der placeres tæt på skellet mellem din private ejendom og det offentlige kloaksystem. Skelbrønden sikrer hurtig og let adgang til kloakrørene for inspektion og vedligeholdelse. Dette gør det muligt at afgøre, om eventuelle problemer i kloaksystemet ligger på den private eller den offentlige side.

Skelbrønd placering

Placeringen af en skelbrønd er afgørende for dens effektivitet. Skelbrønden skal placeres omkring 1 meter fra skellet på din egen grund. Denne placering gør det nemt for både dig og vandselskabet at få adgang til brønden for inspektion og vedligeholdelse.

Skelbrønd størrelse

Størrelsen på en skelbrønd kan variere afhængigt af behovene i dit kloaksystem. Det er vigtigt at vælge en skelbrønd, der er stor nok til at give let adgang til kloakrørene, men samtidig ikke for stor, så den optager unødig plads.

Skelbrønd pris

Prisen på en skelbrønd kan variere afhængigt af størrelse, materiale og installationsomkostninger. Det kan være en god idé at undersøge muligheden for tilskud fra dit vandselskab, hvilket kan reducere dine udgifter betydeligt. For at få en nøjagtig pris på installation og vedligeholdelse af en skelbrønd, kan du kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Skelbrønd regler

Der er specifikke regler og retningslinjer for installation og vedligeholdelse af skelbrønde i Danmark. Disse regler sikrer, at skelbrønden placeres korrekt og fungerer effektivt. Her er nogle af de vigtigste regler og krav:

  1. Placering: Skelbrønden skal placeres på din egen grund, typisk omkring 1 meter fra skellet til den offentlige vej eller fælles kloakledning. Dette gør det nemt at få adgang til både den private og den offentlige del af kloaksystemet.

  2. Dimensioner: Størrelsen og designet af skelbrønden skal være i overensstemmelse med de lokale kommunale retningslinjer. Skelbrønden skal være stor nok til at tillade inspektion og vedligeholdelse.

  3. Materialer: Skelbrønde skal være lavet af holdbare materialer, der kan modstå korrosion og mekaniske belastninger. Dette sikrer lang levetid og minimal vedligeholdelse.

  4. Adgang og inspektion: Skelbrønden skal have et aftageligt dæksel, der giver let adgang til kloakledningerne. Dette gør det muligt at udføre inspektioner, rengøring og reparationer effektivt.

  5. Ansvarsfordeling: Som grundejer er du ansvarlig for vedligeholdelsen af kloakledningen fra dit hus til skelbrønden. Den offentlige kloakforsyning er ansvarlig for ledningerne fra skelbrønden og videre ud i det offentlige system. Dette sikrer en klar opdeling af ansvar.

  6. Installation: Installation af en skelbrønd skal udføres af en autoriseret kloakmester. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende bygningsreglementer og lokale kommunale bestemmelser. Korrekt installation er afgørende for at sikre, at skelbrønden fungerer effektivt og opfylder alle krav.

  7. Regelmæssig vedligeholdelse: Skelbrønden skal inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt for at sikre, at den fungerer korrekt. Dette inkluderer fjernelse af eventuelle blokeringer og kontrol af tætheden i kloakrørene.

Ved at følge disse regler og retningslinjer kan du sikre, at din skelbrønd fungerer effektivt og pålideligt, og at ansvaret for vedligeholdelse og reparationer er klart defineret mellem dig og de offentlige myndigheder. Hvis der opstår problemer med dine kloakrør, er det vigtigt at handle hurtigt og få hjælp fra en professionel for at forhindre større skader.

Skelbrønde - Uundværlig for effektiv kloakvedligeholdelse

En skelbrønd er uundværlig, når det kommer til effektiv inspektion og vedligeholdelse af dit kloaksystem. Hurtig adgang til kloakrørene kan være guld værd i tilfælde af problemer. Skelbrønden gør det muligt at afgøre, om det er dig eller vandselskabet, der skal løse et givent problem, hvilket kan spare både tid og penge.

En rottespærre kan også monteres i skelbrønden for at forhindre rotter i at trænge ind i dit hjem gennem kloaksystemet. Dette er en simpel, men effektiv løsning til at beskytte dit hjem mod skadedyr.

Hvis du oplever problemer som manglende træk i toilettet eller langsomt drænende vand i køkkenvasken, kan det være tegn på en forstoppelse i kloakledningen. Skelbrønden kan hjælpe med at afsløre problemet, så du kan indlede en handlingsplan for at løse det.

Ønsker du at få installeret en skelbrønd eller har du spørgsmål om vedligeholdelse og inspektion, så kontakt os i dag for professionel rådgivning og et godt tilbud.