Har du spørgsmål? Ring idag på

Overfladevand

Overfladevand er pr. definition vand fra tag og andre befæstede arealer. Endvidere indbefatter overfladevand vand fra omfangsdræn. Der er generelt tale om områder, hvor der ikke forekommer særlig forurening. Som boligejer er det ikke kun værd at vide, hvad overfladevand er for en størrelse. Man bør også vide, hvordan man håndterer vandet. Den viden er især nyttig, hvis man enten planlægger at bo eller allerede bor på en ejendom i nærheden af sø, vandløb eller kyststrækning. 

Med hensyn til miljøet er det vigtigt at mestre kunsten at håndtere regnvand og overfladevand korrekt. For at udlede overfladevand fra tage og andre befæstede arealer skal man dog søge tilladelse. Dette skal vi nok komme nærmere ind på. 

Hvad er overfladevand?

Overfladevand er, som navnet antyder, vand, som findes på overfladen af jorden. Det kan for eksempel være vand fra floden eller søen. Her må man ej forveksle overfladevand med grundvand, som er vand, der kommer fra under jordens overflade. I henhold til den opdaterede udgave af jordforureningsloven fra 1. januar 2014 har regionerne pligt til at bruge ressourcer på håndtering af overfladevand. Helt konkret skal (skulle) regionerne gennemgå lokaliteter, som er kortlagt på vidensniveau 1 og 2. 

Det er langt fra alle lande, som har mulighed for at hente deres drikkevand fra grundvandet. Det er ikke desto mindre muligt i store dele af Danmark. I mange andre lande er man nødsaget til at bruge overfladevand fra bl.a. floder og søer. Det er for eksempel tilfældet i Norge og Sverige. Danmark bruger faktisk også overfladevand som drikkevand i enkelte områder. Det gælder bl.a. på Christiansø, hvor den tilstedeværende klippegrund gør, at der ikke kan dannes grundvand. Ergo er det ikke kun i vores nabolande, at man bruger overfladevand som drikkevand. 

Håndtering af regnvand på egen grund

Er din viden om håndtering af regnvand og overfladevand up-to-date? Ellers kan den blive det nu. Vi giver dig nemlig en introduktion til emnet, så du i fremtiden lettere kan håndtere dette.

Som udgangspunkt skal overfladevand enten bortledes til regnvandsledning eller nedsives på egen grund. Det er ikke tilladt at lede vandet til hverken nabogrunde, sti eller vej, hvor vandet kan være til gene for andre. Ønsker du at udlede regn- og / eller overfladevand, skal du søge tilladelse. I første omgang bør du dog sætte dig ind i reglerne på området. Man kan blive straffet med bøde, hvis man ikke efterlever samtlige krav på området. 

Det kan vi hjælpe med 

Hos SLN ApS hjælper vi dig gerne af med både regn- og overfladevand på en lovlig og hensigtsmæssig måde, hvis du har svært ved at finde en løsning på udfordringen. Den umiddelbare løsning vil være at aflede vandet til det offentlige kloaknet. Det er dog ikke nødvendigvis en mulighed, hvis man ikke bor i et kloakeret område. Her findes der heldigvis en række alternativer. 

Døjer du med oversvømmelser og andre udfordringer som konsekvens af store mængder regn- og overfladevand, så kan du investere i et effektivt nedsivningsanlæg. Bemærk at der stilles en lang række krav, herunder afstandskrav mht. placeringen af anlægget. Disse krav er vi selvfølgelig helt inde i, hvilket giver os forudsætninger for at rådgive dig.