Har du spørgsmål? Ring idag på

Separering af spildevand og regnvand

Separering af spildevand og regnvand er noget, du er nødt til at sætte dig ind i, hvis du har fået påbud om separatkloakering. Langt fra alle områder er berørt af den planlagte omlægning, hvorfor du ikke behøver at foretage dig noget, hvis du ikke har modtaget et skriftligt påbud. Omlægningen går kort og godt ud på, at henholdsvis spildevand og regnvand bliver separeret. Det vil i den anledning være nødvendigt at omlægge kloakken på egen grund. 

I takt med at der regner mere og kraftigere, og at der er færre steder, hvor vandet kan komme ned i jorden, sættes der et enormt pres på kloakkerne. Udfordringen er her, at spildevand og regnvand blandes sammen og dermed sætter kloakkerne på overarbejde. Det er kritisk, da det forårsager en øget risiko for, at der kommer spildevand op gennem afløb og kloakker. En mulig konsekvens kan være en omfattende oversvømmelse. Man er særligt udsat for oversvømmelser, hvis man råder over et hjem med en lavtliggende kælder. 

Professionel håndtering af separatkloakering

Har du modtaget et påbud om separatkloakering, men ved du ikke, hvad du skal stille op, så kan du berolige dig selv med, at der er hjælp at hente. Ændringer af kloak på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester, da man dermed kan sikre sig, at alt bliver udført korrekt. 

Søger du professionel hjælp til separatkloakering, så gør dig selv den ulejlighed at tage fat i os. Vi kan helt sikkert hjælpe dig med en holdbar løsning.