Har du spørgsmål? Ring idag på

Nedsivningsanlæg

Langt de fleste boligejere har adgang til offentlig kloakering. Det gælder dog ikke alle. For eksempel er der mange steder i landområderne, hvor det er for dyrt og besværligt at gøre brug af den offentlig tilslutning. Derfor vælger mange at investere i et nedsivningsanlæg, som løser samme opgave som traditionel kloakering. Vi præsenterer dig gerne for fordelene ved henholdsvis kloakering og nedsivningsanlæg, hvis du ønsker mere viden herom. 

Et nedsivningsanlæg har til formål at rense og lede spildevand ned i jorden. For at etablere et sådant anlæg skal man dog være opmærksom på en lang række lovmæssige krav. Man skal under alle omstændigheder søge tilladelse til etableringen, hvilket sker gennem Miljø- og Energiforvaltningen. Du kan kontakte din kommune for at få udleveret et ansøgningsskema. Alternativt kan du rådføre dig med os, så vi kan guide dig sikkert og trygt igennem processen. 

Hvordan fungerer et nedsivningsanlæg? 

Et nedsivningsanlæg er en moderne løsning til bortledning af husspildevand i områder uden direkte adgang til kloakering. Løsningen forventes at blive mere udbredt de kommende år. Det er for eksempel et glimrende alternativ til den gammeldags septiktank, som dog fortsat er at finde mange steder. 

Anlægget fungerer på den måde, at det først og fremmest adskiller slam, snavs og skidt i bundfældningstanken. Derefter bliver vandet sendt videre til pumpebrønden, som pumper vandet videre til to fordelerrør. Disse to rør er spækket med små huller, som får vandet til at sive stille og roligt ned i jorden. I samme ombæring bliver vandet renset, således at det bliver tilstrækkeligt rent, inden det finder vej til grundvandsstanden. I processen bliver forurenede stoffer bundet eller nedbrudt. Dette er med til at gøre netop dette anlæg til et populært valg blandt boligejere, som bor uden for et kloakeret område. 

Værd at vide om rensekrav 

Får du monteret og installeret et nedsivningsanlæg på din grund, så forpligter du dig til at sætte dig ind i de gældende rensekrav. Du skal i den anledning vide, at kravene kan variere fra kommune til kommune og fra område til område. Vi er bekendt med de mange forskellige renseklasser og rensekrav, hvorfor vi gerne svarer på relaterede spørgsmål. Skriv eller ring til os ved behov.

Vedligeholdelse af nedsivningsanlæg

Det typiske nedsivningsanlæg kræver ikke megen vedligeholdelse. Man skal dog have tømt bundfældningstanken mindst én gang om året. I samme forbindelse bør man efterse og evt. rense rør m.v. Vi varetager gerne vedligeholdelsen af dit anlæg. Et årligt eftersyn vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt.  

Få en skarp nedsivningsanlæg pris 

Hos SLN ApS er du altid sikret en skarp nedsivningsanlæg pris, uanset om du vælger det ene eller andet anlæg, og uanset hvor du holder til. Vi opererer nemlig i et stort geografisk område, hvor vi forkæler vores kunder med professionelle og prisvenlige løsninger. 

Den faktiske pris på et nedsivningsanlæg afhænger ikke kun af det valgte anlæg. Det afhænger også af forholdene på ejendommen, omfang m.v. I enkelte tilfælde vil det grundet uhensigtsmæssige jordforhold ikke være muligt at installere et nedsivningsanlæg. Det er i alle tilfælde nødvendigt at foretage en forundersøgelse for at sikre sig, at forholdene er i orden. 

Ønsker du et godt tilbud på et professionelt og holdbart nedsivningsanlæg? Så kontakt os i dag og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig