Har du spørgsmål? Ring idag på

Indkørsel i Lystrup - IBF Perma Drain

Klimaet forandrer sig og intensitet af nedbør er i dag langt højere end før i tiden. Da mange kloaksystemer er dimensioneret efter betydeligt mindre regnmængder, medfører det et stadigt stigende antal oversvømmelser.

Løsningsmuligheder kan enten bestå i at bygge kloaksystemerne større eller at afkoble regnvandshåndteringen fra kloakken. Den sidstnævnte er muligt ved at anvende landskabsbaseret regnvandshåndtering - også kaldet LAR (Lokal afledning af Regnvand). Med Denne belægningtype kan vi hjælpe med en LAR Løsning.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.
Info@slnenterprise.dk - 27123295